Isolerad Glamping Dome PVC-Glas vägg - semipermanent byggnad